اردوی ماهانه کلیه ی پایه ها  

     ماه

 

پایه

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دی

 

اول

 

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

 

تئاتر مشک های خالی (ویژه محرم)

 

باغ وحش

پارک سرپوشیده امیر-چمران ..

 

دوم

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

 

تئاتر مشک های خالی (ویژه محرم)

 

موزه ساعت

مجتمع چمران

 

سوم

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

 

بازدید از برج میلاد

 

بازدید از کارخانه

فرهنگسرای خاوران-نور و نیرو

 

چهارم

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

بازدید از برج میلاد

 

فرهنگسرای خاوران

سازمان هواشناسی

 

پنجم

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

 

بازدید از برج میلاد

کارخانه شیر پاستوریزه

فرهنگسرای خاوران

 

ششم

 

اردوی خلاقیت و پژوهش

 

بازدید از برج میلاد

 

موسسه کشاورزی یا فرهنگسرا

 

موزه یا برج آزادی

 

ماه

  پایه

 

بهمن

 

اسفند

 

فروردین

 

اردیبهشت

اول

کانون پرورشی فدک

اردو در مدرسه

 

مسجد

 

استخر-جشن الفبا

دوم

فرهنگسرای خاوران یا بهمن

بازیافت در مدرسه

 

هفت چنار

 

امام زاده چیذر

 

سوم

اردوی علمی –علوم وفنون

بازیافت در مدرسه

 

موزه دارآباد

 

پارک

ترافیک

چهارم

برج طغرل

بازیافت در مدرسه

مدرسه مطهری

کهف الشهدا

پنجم

اردوی مرکز علوم وفنون

بازیافت در مدرسه

اردوی زیارتی – حرم حضرت عبدالعظیم

اردوی موزه علوم فنون

ششم

اردو ی زیارتی  امام زاده حمیده خاتون

بازدید از مجلس

 

----

 

اردوگاه تفریحی